Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/94
1 370,25 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2023
Dohoda o urovnaní č.205/110/2023
205/110/2023
2 010,09 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/23
9 413,82 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Október 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/7-3
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/22
9 413,82 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Október 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/11-2
0,00 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/126
102,66 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/129
0,00 € Obec Poriadie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/127
205,32 € Obec Podkylava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/124
205,32 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/11
1 419,57 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/117
102,66 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
0,00 € Mgr. Zuzana Predná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/121
102,66 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/120
205,32 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/119
102,66 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 08/2023/OE
08/2023/OE
408,50 € Pagáčová Alena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. August 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/10/059/10
2 943,96 € Miloš Šprincl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/9
3 080,88 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2023/875/101017
2023/875/101017
6,28 € mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom