Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2012
Zmluva na kancelársky materiál
15476/2012
0,00 € PROMYS TRADE Slovakia a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
15. Marec 2012
Dohoda o spôsobe úhrady pohľadávky štátu
016071/2012
0,00 € Simona Holičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2012
Dohoda o spôsobe úhrady pohľadávky štátu
016073/2012
0,00 € Janetta Bilková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2012
Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.1712/2007/K
1712/2007/K
0,00 € ESS-zabezpečovacie systémy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby a služby v oblasti ochrany pred požiarmi
018325
0,00 € Bc. Rudolf Rzavský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN
17792
0,00 € SWAN, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. Apríl 2012
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
07/§50a/PS/ 2012
0,00 € Ján Jánoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
08 / §50a/NS/ 2012
0,00 € Dom kultúry Javorina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
09 / §50a/NS/ 2012
0,00 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2012
0,00 € EMERSON akciová spoločnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
43/§51/2012
0,00 € Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
44/§51/2012
0,00 € MicroStep CDM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
45/§51/2012
0,00 € GESTIO s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
46/§51/2012
0,00 € Promys Trade Slovakia, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
47/§51/2012
0,00 € Holčíková Jana - Fitnessclub Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
49/§51/2012
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
50/§51/2012
0,00 € EMERSON akciová spoločnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
51/§51/2012
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
52/§51/2012
0,00 € Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Apríl 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
53/§51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom