Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/14
326 251,81 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. November 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/NM
259 442,50 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/2
238 371,46 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/13
228 669,98 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/10
196 834,16 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/14
Doplnená
186 222,30 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/3
175 176,20 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/5
163 719,09 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/13
163 719,09 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/7
143 089,87 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/9
134 018,46 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/11
Doplnená
127 514,30 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/9
127 337,07 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/11
127 337,07 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/8
122 058,13 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/6
118 856,14 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. December 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/33
114 837,75 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
94/110/2021
112 345,82 € ORIOLA SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/7
Doplnená
109 146,06 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/3
102 182,61 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom