Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/7
143 089,87 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/9
134 018,46 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/1
16 602,54 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/25
8 558,05 € Vladimír Košnár - K. V. KANÁL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
DODATOK č.1 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
22 /10 /054 /79
0,00 € Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/15
4 279,02 € Obec Čachtice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/14
4 279,02 € Obec Čachtice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/42
4 279,02 € Obec Čachtice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/41
4 279,02 € Obec Čachtice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/26
8 558,05 € Helena Potúčková - masáže NIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/56
4 279,02 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/54
3 209,26 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/58
12 837,07 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/57
4 279,02 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/55
4 279,02 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/43
Doplnená
14 976,57 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/78
4 279,02 € Miroslav Hrách - REMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/35
Doplnená
2 396,00 € Obec Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/36
Doplnená
40,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/71
6 418,53 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom