Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/59
4 279,02 € Adriana Majerníková - Relax centrum Adriana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/18
3 690,96 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/21
3 690,96 € Obec Trenčianske Bohuslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/23
1 845,48 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/10/054/24
5 110,56 € Obec Kočovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/19
Doplnená
5 990,62 € Obec Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/45
4 279,02 € Miroslav Klíma - ORIM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/72
4 279,02 € Ing. Rastislav Trebatický, SHR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Február 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/10/059/4
4 415,94 € Miloš Šprincl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/16
29 667,87 € Mesto Brezová pod Bradlom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/35
Doplnená
29 097,35 € Základná škola, Štúrova 18, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/9
6 418,53 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/3
Doplnená
11 707,32 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/21
4 279,02 € Mária Danihelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/8
8 023,14 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/19
Doplnená
273,84 € Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/16
410,76 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/7
8 558,05 € Mgr. Juraj Kadlečík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/22
Doplnená
2 053,80 € Obec Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/20
410,76 € Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom