Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/1
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2023/729/5367
5,47 € mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. Január 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 23/2022/OE
6 129,29 € HEPPiApple east s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Január 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/2
666,25 € Dana Parčiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Január 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/1
0,00 € Obec Potvorice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Január 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/1
499,68 € KUCHCOMPANY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Január 2023
DOHODA o skončení dohody 22/10/054/77 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET znevýhodneného podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
22/10/054/77
0,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. December 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 24/2022/OE
232,98 € Andrej Srnánek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/35
0,00 € Obec Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/25
0,00 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/53
0,00 € Obec Kočovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/120
3 842,80 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/121
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/22
Doplnená
4 437,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/77
1 139,08 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/126
3 406,14 € Lukáš Stacho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/124
3 406,14 € MEDI – FLEX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/21
Doplnená
22 873,20 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/20
24 107,04 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/10/059/23
5 400,00 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom