Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/13
228 669,98 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/63
Doplnená
0,00 € Obec Poriadie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/61
Doplnená
102,66 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/59
Doplnená
205,32 € Obec Podkylava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/14
Doplnená
186 222,30 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/49
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/10
196 834,16 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/4
68 977,53 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/12
75 652,80 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/17
4 279,02 € Ján Zima Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/47
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime, skrátene PD Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Marec 2023
Dohoda č. 23/10/060/73
Dohoda č. 23/10/060/73
0,00 € Alena Majtánová - CA ALA TOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 02/2023/OE
573,45 € Ing. Miroslav Hric Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/10/054/37
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/82
17 116,10 € Artistico s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/81
8 558,05 € Viktor Kakaš - ARTEFAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/83
8 558,05 € LawConsult s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/3
102 182,61 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/11
Doplnená
127 514,30 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/8
28 754,90 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom