Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/17-1
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/15-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/13-1
0,00 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/4-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/23-1
0,00 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/12-2
0,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/3-1
0,00 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/20
0,00 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/33
0,00 € Obec Priepasné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/28
0,00 € Obec Kostolné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/41
0,00 € Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/26
0,00 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/22
0,00 € Obec Bukovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/27
0,00 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/15
0,00 € Obec Kočovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/21
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/34
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/3
0,00 € Obec Beckov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/4
0,00 € Obec Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/17
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom