Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/39
0,00 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/11
0,00 € Obec Horná Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/23
0,00 € Obec Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Október 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/13
1 523,32 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/95
1 177,83 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/96
2 064,90 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/94
1 370,25 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2023
Dohoda o urovnaní č.205/110/2023
205/110/2023
2 010,09 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/23
9 413,82 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Október 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/7-3
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/22
9 413,82 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Október 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/11-2
0,00 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/126
102,66 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/129
0,00 € Obec Poriadie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/127
205,32 € Obec Podkylava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/124
205,32 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/11
1 419,57 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/117
102,66 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
0,00 € Mgr. Zuzana Predná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/121
102,66 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom