Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/22
9 003,70 € Virtue s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/6
118 856,14 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/18
4 709,05 € Peter Podhradský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/3
10 171,44 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/13
9 418,10 € Renáta Holíčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/4
10 058,52 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/5
21 247,20 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/4
4 709,05 € TILIA v.o.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/6
4 709,05 € Marián Božík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/7
93 333,08 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/7
18 836,20 € Artistico s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/8
122 058,13 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/9
4 709,04 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/12
4 709,05 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/11
3 531,36 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/2
238 371,46 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/10/19B/3
175 176,20 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/1
7 063,57 € KAMEAT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2024/743/10448
12,20 € mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Január 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/10/010/1
0,00 € Obec Rudník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom