Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/21
9 886,42 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/38
0,00 € Obec Rudník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/23
0,00 € Obec Priepasné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/72
3 406,14 € KOMPAVA spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/71
3 406,14 € Juraj Kriško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/7
0,00 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/9
0,00 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/69
7 685,60 € Penguin sport club Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/18
0,00 € Obec Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/20
0,00 € Obec Kostolné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
243/110/2022
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/9
0,00 € Obec Brunovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/8
0,00 € Obec Beckov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/16
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/19
0,00 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/10
0,00 € Obec Brunovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/10
0,00 € Obec Bzince pod Javorinou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/29
0,00 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/11
0,00 € Obec Bzince pod Javorinou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/12
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom