Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
14/2022/OE
800,00 € Augustínová Nikola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Júl 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/13
4 270,92 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/65
3 406,14 € NT Automation s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Júl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/18
Doplnená
37 963,85 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/67
1 703,04 € SVAMIS MY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/66
3 406,14 € iTech medical s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Júl 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/10/054/64
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Júl 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/7
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Jún 2022
Dohoda č. 22/10/12/6 uzatvorená podľa §12
DOHODA č. 22/10/012/6
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Jún 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/6
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/11
17 902,32 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
09/2022/OE
7 895,08 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
10/2022/OE
1 568,64 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
11/2022/OE
2 017,91 € Toráč Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
08/2022/OE
40 448,48 € JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/10/059/10
5 400,00 € Monika Ševčíková-Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/12
Doplnená
27 049,20 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/244
339,90 € Zdenko Kusenda - OCHODNIČIAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0811015167
308/110/2019
5,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/249
339,90 € Katarína Šimková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom