Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/249
339,90 € Katarína Šimková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/251
339,90 € Peter Jankových Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Jún 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/10/054/61
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Jún 2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 22/10/54E/59 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
D O H O D A o ukončení dohody č. 22/10/54E/59
0,00 € Richard Klinčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/250
339,90 € Zuzana Nemčovská - Kadernícky salón Z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/17
26 891,06 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/9
Doplnená
4 437,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/53
1 703,04 € SVAMIS SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/50
3 406,14 € tobb restaurant s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/52
3 406,14 € Pavol Valášek - VAPA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/245
402,23 € Denisa Halabrínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/240
339,90 € Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/8
Doplnená
5 409,84 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/248
339,90 € Senad Iljazi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/51
3 406,14 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Máj 2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2022 február
22/10/54E/242
0,00 € Erika Kocúriková - ZLATÝ PAVÚK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Máj 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/10/054/49
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/239
339,90 € Martin Klofáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/2
0,00 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/10/54E/246
339,90 € Dušan Gula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom