Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2012
Zmluva č.p.: PHZ-OEL1-2012/001256-021 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2012
PHZ-OEL1-2012/001256-021
2 400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky obec Častá
10. Január 2012
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O REALIZÁCII NÁSTROJA NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 30/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
5. August 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov
dodatok č. 1/2011 k zmluve č. 30/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
8. Apríl 2011
Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov
30/2011
40 568,00 € Úrad vlády SR Obec Častá