Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70803/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
20. November 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
577/2018
12 435,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
5. November 2018
Kúpna zmluva
Z201845951_Z
21 366,01 € ITSK, s.r.o. Obec Častá
12. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201842118_Z
17 800,00 € HENRYSO, s.r.o. Obec Častá
12. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002357 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002357
Doplnená
25 444,22 € Ministerstvo vnútra SR Obec Častá
16. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834297_Z
100 298,99 € SERVIS MDD s.r.o. Obec Častá
20. Júl 2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
68558/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736318_Z
100 299,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Častá
15. Jún 2017
Z M L U V A č. 121033 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121033 08U01
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Častá
5. December 2016
Darovacia zmluva
2202/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Častá
26. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163974_Z
28 500,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Častá
2. Február 2016
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-BA-736-008/2015
KRHZ-BA-736-008/2015
3 431,40 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
17. December 2015
Zmluva o výpožičke č. 517-015/2015
517-015/2015
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
27. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521365_Z
30 980,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Častá
29. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517749_Z
Zrušená
24 790,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Častá
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515457_Z
18 100,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Častá
13. Apríl 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-021
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-021_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
18. December 2013
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
397-112-8865/2013
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
16. August 2012
Darovacia zmluva
KRHZ-BA_ZM_KRHZ-BA-HZUB3-289-2012_2012
1 456,36 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Obec Častá, Obecný úrad
14. Jún 2012
Zmluva o realizácii projektu
333/2012
Doplnená
5 213 463,00 € Úrad vlády SR Obec Častá