Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Ing. Jozef Mikuš a manželka Mária Mikušová rod. Šuláková Obec Častá
8. August 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € R & J Group spol. s.r.o. Obec Častá
8. August 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Jana Schwarzová Obec Častá
8. August 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Dušan Pavlík Obec Častá
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CVS5-91-108
2132/2023
36 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zab. odborného výkonu prevádzky na kanal. sietikanalizačnej č. ZOP 6/2620/2003/BVS; Dod. č.1 k Zml. o zabezpečení odb. výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 19/2620/2003 BVS; Dod. č.1 k Zml. o zabezpečení odb. výkonu prevádzky
39/2023, 463/2023-3599; 40/2023, 463/2023-3673; 41/2023, 463/2023-3674
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Častá
26. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-514-03796
38/2023, 117/2023-3642
1 000,00 € Fond na podporu Obec Častá
14. Júl 2023
Kúpna zmluva- nábytok do školy z NFP
37/2023
22 035,00 € ALEX kovový aškolský nábytok s.r.o. Obec Častá
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091CVS5-91-108
400/2023-3499 - č.z. 36/2023
36 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
16. Jún 2023
Kúpna zmluva ,,Hračky a didaktické pomôcky pre MŠ"
35/2023
Doplnená
10 998,06 € Daffer spol. s.r.o. Obec Častá
31. Máj 2023
Rámcová dohoda o zabezpečení stravných poukážok
34/2023
65 273,47 € Up Déjeuner, s..r.o. Obec Častá
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
0,00 € Dychová hudba Častovanka Obec Častá
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
32/2023
0,00 € RC klub Častá Obec Častá
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
33/2023
0,00 € Divadlo Na Kolene Obec Častá
18. Máj 2023
Kúpna zmluva- výdajňa stravy MŠ
30/2023
9 662,60 € CORTEC s.r.o. Obec Častá
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (OÚ Častá/LR/111/2022)
29/2023; 313/2023-758
0,00 € Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. Obec Častá
5. Máj 2023
Kúpna zmluva
28/2023; 291/2023-727
0,00 € Gamystav, s.r.o. Obec Častá
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
27/2023
0,00 € Klub slovenských turistov Obec Častá
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí Služieb
26/2023; 291/2023-703
0,00 € AtoZ Grant, s.r.o. Obec Častá
28. Apríl 2023
Zmluva č. 323 0030 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
25/2023
0,00 € DPO SR Obec Častá