Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o spolupráci
94/2023-221, 4/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum, organizačný útvar: SNM Červený Kameň v Častej Obec Častá
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby križovatky v obci Častá
2/2023-188, 3/2023
26 721,79 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Častá
26. Január 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru investora
69/2023-147
22 500,00 € : Develop Invest, s.r.o Obec Častá
24. November 2022
Zmluva o nakladaní s odpadom
536/2022-3845
0,00 € Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. Obec Častá
24. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
558/2022-3890
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o Obec Častá
24. November 2022
Zmluva o nájme pozemku
559/2022-3891
0,00 € OOCR Malé Karpaty Obec Častá
23. November 2022
Smlouva o nájmu LED svetelné vánoční výzdoby
NZ 1072
0,00 € EMKAMONT MK-mont illuminations s.r.o. Obec Častá
22. November 2022
Kúpna Zmluva
551/2022-3876
0,00 € Gamystav s.r.o. Obec Častá
22. November 2022
Kúpna zmluva o prevode infraštruktúrneho majetku do vlastníctva obce Častá
551/2022-3877
0,00 € Gamystav s.r.o. Obec Častá
22. November 2022
Zmluva o autorský dozor
552/2022-3878
0,00 € Ing. Marcela Križanková - autorizovaný stavebný inžinier Obec Častá
2. November 2022
Nájomná zmluva
516/2022-3788
0,00 € Ing. Michal Mičko Obec Častá
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBA4-221-94
3529/2022
1 653 993,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
31. Október 2022
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-BA-VO-134-049/2022
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-BA-VO-134-049/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská republika, zastúpená MV SR, zastúpený plk. Ing. Pavol Mikulášek prezident HZZ Obec Častá
31. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
511/2022-3781
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Obec Častá
17. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BA-VO-134-049/2022
KRHZ-BA-VO-134-049/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
14. Október 2022
Zmluva o dielo
134-2022
0,00 € Trimel s.r.o Obec Častá
20. September 2022
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom výkup triedenej zložky komunálnych odpadov - papiera
441/2022-3543
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Častá
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04766
3473/2022, č.22-514-04766
1 500,00 € Fond na podporu umenia Obec Častá
22. August 2022
Kúpna zmluva- vybavenie kuchyne ZŠ
KZ 4/2022
0,00 € RM Gastro- JAZ s.r.o. Obec Častá
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
393/2022-3416
0,00 € AtoZ Grant s.r.o Obec Častá