Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFT7-74-73 zo dňa 22.03.2022
4564/2023
2 644 401,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
19. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFT7-74-73 zo dňa 22.03.2022
69/2023; 754/2023-4524
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Častá
14. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
68/2023, 741/2023-4499
0,00 € Skládka odpadov - Dubová s.r.o., Obec Častá
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodársve
66/2023, 720/2023-4421
502 392,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO a.s. Obec Častá
27. November 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákoníka
65/2023, 708/2023-4398
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Častá
22. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
62/2023
0,00 € Stredoslovenskáenergetika, a.s. Obec Častá
22. November 2023
Zmluva o dielo 02112023- Častá - kanalizácia a Envirofond 2024 BK
63/2023, 696/2023 - 4293
0,00 € Ing. Martin Šišolák, živnostník v oblasti dotačného poradenstva Obec Častá
10. November 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023
60/2023, 679/2023-4303
26 118,01 € Izolácie stavieb, s.r.o. Obec Častá
9. November 2023
Zmluva o uspor. a spolufinanc. okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej suťaže
59/2023, 43/2023-4277
310,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Obec Častá
31. Október 2023
Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.2.2023
56/2023, 57/2023, 74/2023-4235, 4236
0,00 € CS, s.r.o. Obec Častá
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb (sporová agenda)
664/2023-4108, 51/2023
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. Obec Častá
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023
58/2023, 137/2023-4237
0,00 € Skupina dodávateľov: Spoločnosť YUCON, BM-MONT - Častá Obec Častá
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
664/2023-4109, 52/2023
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. Obec Častá
26. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
55/2023, 651/2023-4187
76 200,00 € TENDER GROUP s.r.o. Obec Častá
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 29
4156/2023-646
2 000,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Častá
18. Október 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1188/2023/UZ
53/2023, 638/20234131,
1 000 000,00 € VÚB, a.s. Obec Častá
18. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/000906-020
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-000906-020_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
19. September 2023
Kúpna zmluva na nákup nábytku
562/2023-3954
28 825,56 € NOMIland s.r.o. Obec Častá
18. September 2023
Zmluva o prenájme LED vianočného osvetlenia
3962/2023
520,00 € MK - mont illuminations s.r.o Obec Častá
14. August 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Jozef Šebora Obec Častá