Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o zrušení predkupného práva, uzatvorenej dňa 16.05.2022
Dodatok č.1 ku Zmluve o zrušení predkupného práva, uzatvorenej dňa 16.05.2022
0,00 € Ing. Šikula Stanislav, Ing. Šikulová Alica Obec Častá
28. Júl 2022
Dodatok č.2 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Dodatok 2
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Častá
25. Júl 2022
Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-BA-VO-134-033/2022
3327/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Hasičský a záchranný zbor Obec Častá
14. Júl 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-134-033/2022
KRHZ-BA-VO-134-033/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
29. Jún 2022
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
324/2022-1919
0,00 € Obec Častá Obec Častá
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 k DZ s právom spätného darovania uzatvorenej dňa 4.5.2022
Dodatok č. 1 k DZ 3/2022
0,00 € Stražayová Otília, Strážay Roman Obec Častá
10. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ 2/2022
0,00 € SR- SNM- Múzeum Červený Kameň Obec Častá
6. Jún 2022
DOHODA O GRANTE V RÁMCI NÁSTROJA NA PREPÁJANIE EURÓPY (NPE) - WiFi4EU
DOHODA č. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/026023-031768
15 000,00 € Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) splnomocnená Európskou komisiou zastúpená Head of Department C, Andreas Boschen Obec Častá
6. Jún 2022
Zmluva O PRIPOJENÍ
2220001685
0,00 € RadioLAN, spol. s r.o. Obec Častá
2. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci
1810/2022
0,00 € Mikroregión červený kameň Obec Častá
31. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO č. 015/2022/IS
1785
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Častá
16. Máj 2022
Zmluva o zrušení predkupného práva
34/2022-1713
Doplnená
0,00 € Ing. Šikula Stanislav, Ing. Šikulová Alica Obec Častá
9. Máj 2022
Zmluva č. 322 0027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
227/2022-1656
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Častá
6. Máj 2022
Zmluva o nájme
NZ 1/2022
Doplnená
510,00 € LUBOR, s.r.o. Obec Častá
4. Máj 2022
Darovacia zmluva s právom spätného darovania
DZ 3/2022
0,00 € Roman Strážay, Otília Stražayová Obec Častá
3. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ6/2022
0,00 € Kynologický klub Častá Obec Častá
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ11/2022
0,00 € Červenokamenské panstvo Obec Častá
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ13/2022
0,00 € Talentárium Dubová Obec Častá
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva- nákup pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi
KZ 3/2022
41 660,71 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Častá Obec Častá
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ9/2022
0,00 € Klub BTC Častá Obec Častá