Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ4/2022
0,00 € RC klub Častá Obec Častá
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
2022 Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € DIAMOND´S ELIOTTE s.r.o. Obec Častá
15. Apríl 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
DZ 2/2022
0,00 € Roman Strážay, Otília Stražayová Obec Častá
14. Apríl 2022
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ DAROVACEJ ZMLUVY S PRÁVOM SPÄTNÉHO DAROVANIA
DZ 1/2022
0,00 € Roman Strážay, Otília Stražayová Obec Častá
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
DZ 2/2022
0,00 € Roman Strážay, Otília Stražayová Obec Častá
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ1/2022
0,00 € Športový klub SPC Častá Obec Častá
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ8/2022
0,00 € Dychová hudba Častovanka Obec Častá
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ7/2022
0,00 € Divadlo Na Kolene Obec Častá
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ10/2022
0,00 € Matej Koník- LSR racing Obec Častá
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ2/2022
0,00 € Futbalový klub FC Slovan Častá Obec Častá
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ12/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, Častá Obec Častá
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2022
OZ3/2022
0,00 € Klub slovenských turistov Obec Častá
22. Marec 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
384/2022
2 451 032,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
24. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91924/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
30. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
441/2020
9 000,00 € Úrad vlády SR Obec Častá
2. Február 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85751/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
3. December 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001024-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/001024-001_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
2. December 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-95-042/2020
KRHZ-BA-VO-95-042/2020
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
22. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78028/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
2. December 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
737/2019
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Častá