Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/11/2023
28,00 € Obec Žihárec Anna Podlužanská
30. Október 2023
Kúpna zmluva
2/10/2023
Doplnená
107,50 € Obec Žihárec Kristína Kumar
30. Október 2023
Nájomná zmluva
6/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Ľudovít Döme, Helena Balážovičová
30. Október 2023
Nájomná zmluva
9/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Peter Schneider, Sylvia Žemlová
30. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
1/9/2016
14,00 € Obec Žihárec Marta Lakatosová
25. Október 2023
Nájomná zmluva
5/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Július Kovács
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/10/2023
28,00 € Obec Žihárec Nora Hlavatá
20. Október 2023
Nájomná zmluva č. 5/188/2023
5/188/2023
0,00 € Obec Žihárec Július Kürthi
16. Október 2023
Nájomná zmluva č. 4/589/2023
4/589/2023
0,00 € Obec Žihárec Anna Šárköziová, Ľubomír Šárközi
16. Október 2023
Nájomná zmluva č. 2/186/2023
2/186/2023
0,00 € Obec Žihárec Margita Patakyová
16. Október 2023
Nájomná zmluva
9/186/2023
0,00 € Obec Žihárec Imrich Bujko, Zlatica Palóová
16. Október 2023
Nájomná zmluva
7/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Csaba Kocsis
16. Október 2023
Nájomná zmluva
7/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Anita Kollárová
16. Október 2023
Nájomná zmluva č. A4/618/2023
A4/618/2023
0,00 € Obec Žihárec Ing. Zuzana Macsaliová, Tomáš Macsali
16. Október 2023
Nájomná zmluva č. 4/189/2023
4/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Bernadeta Farkašová, Daniel Herceg
16. Október 2023
Nájomná zmluva
4/115/2023
0,00 € Obec Žihárec Andrea Tóthová, Július Jančovič
16. Október 2023
Nájomná zmluva
1/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Mária Andódiová
16. Október 2023
Nájomná zmluva
2/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Juraj Andódi
11. Október 2023
Darovacia zmluvy
1/10/2023
400,00 € Obec Žihárec Artis Jókai o.z.,
3. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
23/9/2013
7,00 € Obec Žihárec Anna Hladká