Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/17/059/7
Doplnená
11 450,64 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
13. Apríl 2023
Dodatok k HM č C/813
76/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Baranyaiová Mária
13. Apríl 2023
Dodatok HM č. C/579
78/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Ladislav Baranyai
13. Apríl 2023
Zmluva na HM C/533/2023
HM C/533/2023
14,00 € Obec Žihárec Dömény Gustáv
4. Apríl 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY
RZ/230404
0,00 € Obec Žihárec Účelové zariadenie ŽIVÝ PRAMEŇ – ÉLŐ FORRÁS
4. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/652/2017
0,00 € Obec Žihárec Mária Henczová
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/77
4 279,02 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/80
12 837,07 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/79
8 558,05 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/78
17 116,09 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
182/2023
2 454,81 € Obec Žihárec Slovenská pošta, a. s.
13. Marec 2023
NZ cintorín Dodatok k zmluve 1/2/2014
1/2/2014
14,00 € Obec Žihárec Jarmila Koubová
1. Marec 2023
Nájomná zmluva
6/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Karol Morvay
1. Marec 2023
Nájomná zmluva 2/92/2023
2/192/2023
0,00 € Obec Žihárec Iveta Schneiderová, Ľubomír Szutyányi
1. Marec 2023
Nájomná zmluva
B4/618/2023
0,00 € Obec Žihárec Jozef Nyeso
1. Marec 2023
Nájonmá zmluva č. 1/87/2023
1/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Alexander Rigó
23. Február 2023
Nájomná zmluva 1/97/2023
14/2023/NZ
0,00 € Obec Žihárec Koller Viliam a Helena Kollerová
23. Február 2023
Nájomná zmluva 7/187/2023
13/2023/NZ
0,00 € Obec Žihárec Anita Kollárová
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
12/2023/HR.
28,00 € Obec Žihárec Róbert Kurucz
8. Február 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
10/2023
7,00 € Obec Žihárec Valéria Csizmadiová