Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/85/2023
0,00 € Obec Žihárec Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
12. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/85/2023
0,00 € Obec Žihárec Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
4/98/2023
0,00 € Obec Žihárec Sabína Farkasová
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
1/599/2023
0,00 € Obec Žihárec Árpád Kiss - Puskás, Kinga Siklondi
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
3/98/2023
0,00 € Obec Žihárec Jaroslav Kurina, Mária Kurinová
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
3/97/2023
0,00 € Obec Žihárec Andrea Jerigová
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
1/98/2023
0,00 € Obec Žihárec Tibor Farkaš
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
4/97/2023
0,00 € Obec Žihárec Ľudovít Ürge
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
2/98/2023
0,00 € Obec Žihárec Róbert Károly
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
8/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Anna Mlacáková
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
9/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Adriana Istvanovicsová
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
8/87/2023
0,00 € Obec Žihárec František Kováč, Kristína Kováčová
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
2/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Samuel Vanek
6. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 3/185/2023
3/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Ľudovít Vladár
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
6/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Judita Dadáková
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
4/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Zoltán Modránsky, Lívia Modránsky
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
3/87/2023
0,00 € Obec Žihárec František Kováč
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
5/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Edita Seresová
1. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
1/5(2014
0,00 € Obec Žihárec Etela Szalaiová
1. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/70/2023
14,00 € Obec Žihárec Alžbeta Vassová