Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Nájomná zmluva
1/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Kristián Kurina
15. December 2023
Nájomná zmluva
8/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Norbert Szarka, Mgr. Erika Hanzeliková
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
2/1/2014
14,00 € Obec Žihárec Anna Seresová
13. December 2023
Nájomná zmluva
5/599/2023
0,00 € Obec Žihárec Regina Horváthová
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
A/168/2023
7,00 € Obec Žihárec Anikó Farkasová
13. December 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
A/95/2023
14,00 € Obec Žihárec Ambrus Karol
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/145/2023
7,00 € Obec Žihárec Anikó Farkasová
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
2/11/2014
14,00 € Obec Žihárec Izabela Kovácsová
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/246/2023
28,00 € Obec Žihárec Pulen Ján
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o prenájme hrobového miesta
28,00 € Obec Žihárec Zoltán Pulen, Ing.
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/16/2023
7,00 € Obec Žihárec Katarína Farkasová
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
B/38/2017
14,00 € Obec Žihárec Lelovičová Jarmila
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/197/2023
42,00 € Obec Žihárec Ladislav Szabó
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/153/2023
7,00 € Obec Žihárec Anikó Farkasová
30. November 2023
Darovacia zmluva
OU-NR-MPO-2023/000207
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123010
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Nájomná zmluva
1/116/2023
0,00 € Obec Žihárec Mikleová K.
21. November 2023
Nájomná zmluva
4/114/2023
0,00 € Obec Žihárec Válent V., Válent T.
20. November 2023
Nájomná zmluva
2/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Veronika Jánošková
16. November 2023
Nájomná zmluva
3/196/2023
0,00 € Obec Žihárec Tímea Seresová