Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/17/2024
14,00 € Obec Žihárec Hekková Ildikó
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
6/2/2014
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
31/9/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/824/2017
14,00 € Obec Žihárec Izabela Nyesóová
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/18/2024
14,00 € Obec Žihárec Hekková Ildikó
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
30/9/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
29. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/16
7 350,77 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
12/599/2024
0,00 € Obec Žihárec Bohumil Zeman
29. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2
2024/NR/019
74 224,80 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26. Apríl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/15
8 400,88 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
11/599/2024
0,00 € Obec Žihárec Bibiana Horváthová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/526/2024
28,00 € Obec Žihárec Edita Gőczeová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/525
28,00 € Obec Žihárec Edita Gőczeová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/135/2024
14,00 € Obec Žihárec Lea Lakatošová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/268/2024
14,00 € Obec Žihárec Edita Gőczeová
4. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
3/11/2012
14,00 € Obec Žihárec Mária Szabová
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
1/185/2024
0,00 € Obec Žihárec Juraj Páleník
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4/11/2012
14,00 € Obec Žihárec Mária Szabová
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
6/186/2024
0,00 € Obec Žihárec Alexander Jancso
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/70
4 709,05 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky