Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
1/06/2012
14,00 € Obec Žihárec Ján Burdi, Ing.
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
6/189/2024
0,00 € Obec Žihárec Richar Tar
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/01
1 000,00 € Obec Žihárec Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Žihárec
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/03
1 000,00 € Obec Žihárec Pro Traditione Zsigárd
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/06
13 000,00 € Obec Žihárec Obecný Futbalový Klub Žihárec
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/04
950,00 € Obec Žihárec Highland Moto Team
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/05
400,00 € Obec Žihárec Účelové zariadenie ŽIVÝ PRAMEŇ – ÉLŐ FORRÁS
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD/2024/02
1 000,00 € Obec Žihárec Csemadok – základná organizácia Žihárec
13. Jún 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/99/10/2010
14,00 € Obec Žihárec Jozef Habán
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/415/2024
28,00 € Obec Žihárec Imrich Takács, Ing.
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/45/2024
28,00 € Obec Žihárec Imrich Takács, Ing.
7. Jún 2024
116/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - Beatrice
116/2024
11 650,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
7. Jún 2024
117/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - Kalap Jakab
117/2024
1 850,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
7. Jún 2024
118/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - DJ Dominique
118/2024
1 950,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/658/2024
28,00 € Obec Žihárec Károly Imre Gútai
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/48/2024
14,00 € Obec Žihárec Košnicová Magdaléna
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/53/2024
14,00 € Obec Žihárec Košnicová Magdaléna
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/517/2024
7,00 € Obec Žihárec Roland Udvaros
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
1/7/2014
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Nájomná zmluva
B5/618/2024
0,00 € Obec Žihárec Eva Morvayová, Karol Morvay