Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/197/2023
42,00 € Obec Žihárec Ladislav Szabó
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/153/2023
7,00 € Obec Žihárec Anikó Farkasová
30. November 2023
Darovacia zmluva
OU-NR-MPO-2023/000207
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
N20231123010
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22. November 2023
Nájomná zmluva
1/116/2023
0,00 € Obec Žihárec Mikleová K.
21. November 2023
Nájomná zmluva
4/114/2023
0,00 € Obec Žihárec Válent V., Válent T.
20. November 2023
Nájomná zmluva
2/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Veronika Jánošková
16. November 2023
Nájomná zmluva
3/196/2023
0,00 € Obec Žihárec Tímea Seresová
16. November 2023
Nájomná zmluva
1/188/2023
0,00 € Obec Žihárec Katarína Tóthová
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 6/186/2023
6/186/2023
0,00 € Obec Žihárec Zsolt Szalay
15. November 2023
Nájomná zmluva
4/186/2023
0,00 € Obec Žihárec Veronika Tóthová
14. November 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
4/11/2023
Doplnená
220,00 € Obec Žihárec Ing. Gábor Kovács, Ing. Viera Kovácsová
14. November 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
2/11/2023
Doplnená
10,00 € Obec Žihárec Peter Jónás, Mikuláš Jónás
14. November 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
3/11/2023
Doplnená
350,00 € Obec Žihárec Petro Richard, Hana Petrová
14. November 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
1/11/2023
Doplnená
96,00 € Obec Žihárec Ladislav Habán, Bc
14. November 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
14,00 € Obec Žihárec Eduard Tanító
13. November 2023
Nájomná zmluva
1/187/2023
0,00 € Obec Žihárec Karol Horváth, Claudia Horváthová
8. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/17/010/76
0,00 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119/421
441 950,64 € Obec Žihárec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. November 2023
Nájomná zmluva
1/114/2023
0,00 € Obec Žihárec Laura Vladárová, Ľudovít Lancz