Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/17/059/11
9 913,08 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. September 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070X634
309070X634
Doplnená
29 804,34 € Obec Žihárec Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Júl 2021
Protokol č. 00945/2021-OV-0250082/21-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí - Obec Žihárec, k. ú. Žihárec
00945/2021-OV-0250082/21-00
0,00 € Obec Žihárec Slovenský pozemkový fond
28. Apríl 2021
Dodatok č. 1 k Návrhu na vklad k Záložnej zmluve č. 400/152/2018
Dodatok č. 1 k Návrhu na vklad k Záložnej zmluve č. 400/152/2018
0,00 € Obec Žihárec Štátny fond rozvoja bývania
15. Marec 2021
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci
N20200127010D01
2 585,01 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17. Február 2021
Záložná zmluva č. 400/152/2018
Záložná zmluva č. 400/152/2018
70 122,00 € Obec Žihárec Štátny fond rozvoja bývania
14. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Žihárec
Doplnená
0,00 € Obec Žihárec Štatistický úrad SR
10. December 2020
Zriadenie záložného práva
0130-PRB/2018/Z
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0883
31 817,00 € Obec Žihárec Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18. August 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/178/2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/178/2017
0,00 € Obec Žihárec Štátny fond rozvoja bývania
18. August 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/180/2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/180/2017
0,00 € Obec Žihárec Štátny fond rozvoja bývania
11. Február 2020
DODATOK č. I312041R46201D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R46201D01
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci NP TSP II
N20200127010
Doplnená
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra MPSVR SR
14. November 2019
Dodatok k zmluve
0130-PRB/2018
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. September 2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160321004D02
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. September 2019
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2019/000353
3 850,00 € Obec Žihárec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
17. Jún 2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160321004D01
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Február 2019
Dodatok k zmluve
0167-PRB/2017/D1
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. Február 2019
Dodatok k zmluve
0175-PRB/2017/D1
0,00 € Obec Žihárec Ministerstvo dopravy a výstavby SR