Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/735/2023
14,00 € Obec Žihárec Zlatica Pálinkásová
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
2/9/2014
14,00 € Obec Žihárec Etela Szalaiová
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
11/9/2013
14,00 € Obec Žihárec Andová Alžbeta
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
12/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Šimeková
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
14/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Šimeková
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM C/243/2023
28,00 € Obec Žihárec Alžbeta Andová
19. Máj 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
HM C/289/2023
56,00 € Obec Žihárec Ľudovít Tanító
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
5/11/2012
14,00 € Obec Žihárec Kočišová Gabriela
19. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM C/240/2023
14,00 € Obec Žihárec Zsuzsanna Ürge
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - predĺženie
1/8/2008
14,00 € Obec Žihárec Gabriela Vászondiová
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
58/8/2013
7,00 € Obec Žihárec Gabriela Vászondiová
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/58/2019
14,00 € Obec Žihárec Zoltán Ürge
18. Máj 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto-dodatok
73/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Etela Szalaiová
18. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
3/3/2013
14,00 € Obec Žihárec Gombosová Helena
17. Máj 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto-dodatok
30/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Gabriela Vászondiová
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
2/5/2023
1 200,00 € Obec Žihárec Zoltán Takács
15. Máj 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
NZ/230425
0,00 € Obec Žihárec TAMARIA, s. r. o
27. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
16/9/2013
21,00 € Obec Žihárec Zuzana Szarková
25. Apríl 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/17/059/7
Doplnená
11 450,64 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
13. Apríl 2023
Dodatok k HM č C/813
76/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Baranyaiová Mária