Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
C/817/2023
C/81/2023
42,00 € Obec Žihárec Alexander Milakovszky
16. August 2023
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/753
7,00 € Obec Žihárec Zoltán KISS
9. August 2023
Nájomná zmluva
7/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Obec Žihárec
9. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 05.10.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Žihárec Ľudovít Döme, Helena Balážovičová
9. August 2023
Nájomná zmluva
9/188/2023
0,00 € Obec Žihárec Zoltán Vontszemű, Terézia Vontszeműová
9. August 2023
Nájomná zmluva č. 1/87/2023
1/87/2023
0,00 € Obec Žihárec Kristián Kurina
28. Júl 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
3/7/2023
7 450,00 € Obec Žihárec Róbert Szalay
28. Júl 2023
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
2/7/2023
8 070,00 € Obec Žihárec Monika Tóth
13. Júl 2023
Nájomná zmluva
2/183/2023
0,00 € Obec Žihárec Edita Kovácsová, Štefan Horňáček
13. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/68/2023
14,00 € Obec Žihárec Jarmila Lelovičová
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/432/2023
28,00 € Obec Žihárec Etelka Effner Domonkos, MUDr.
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
5/4/2012
28,00 € Obec Žihárec Katarína Martinčeková
7. Júl 2023
Nájomná zmluva
4/184/2023
0,00 € Obec Žihárec Lívia Murková
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/433/2023
28,00 € Obec Žihárec Etelka Effner Domonkos, MUDr.
7. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/89/2023
14,00 € Obec Žihárec Dezider Salaj
15. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/119
Doplnená
400 797,03 € Obec Žihárec Slovenská agentúra životného prostredia
13. Jún 2023
Nájomná zmluva
2/189/2023
0,00 € Obec Žihárec Juraj Andódi
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
52/8/2013
14,00 € Obec Žihárec Róbert Hrušovský
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
2/3/2013
14,00 € Obec Žihárec Ambrusová Ľubica, Ing.
13. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - dodatok
3/3/2014
14,00 € Obec Žihárec Dezider Salaj