Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2023/KZ
3 980,00 € Obec Žihárec S-REAL HOLDING, s.r.o.
18. Január 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2022
2/2023/Dodatok KZ zo dňa 14.11.2022
3 980,00 € Obec Žihárec S-REAL HOLDING, s.r.o.
23. November 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
18/2022/ZoP
190,00 € Galileo Corporation s r.o. Obec Žihárec
14. November 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
16/2022/KZ
3 980,00 € Obec Žihárec S-REAL HOLDING, s.r.o.
10. November 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
13/2022/ KZ Bácsai J.
11 297,00 € Obec Žihárec Bácsai Július
10. November 2022
Zámenná zmluva
14/2022/Z.z. B.S.
374,00 € Obec Žihárec Baranyay Sándor a Ildikó
10. November 2022
Rámcová zmluva o dielo
15/2022/R.Z.
0,00 € Obec Žihárec SA ELEKTRO s r.o
9. November 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
12/2022/ K.Z., VB
3 980,00 € Obec Žihárec S-REAL HOLDING, s.r.o.
8. November 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/17/059/9
Doplnená
10 582,44 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
2. November 2022
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
1/2022/NZ
5 000,00 € Obec Žihárec Techagra RV Žihárec s r.o.
27. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/17/010/86
0,00 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Október 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
10/2022/ St. P.
109,00 € Obec Žihárec Öreg Putra - Stará Putra
18. Október 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
10/2022/ St. P.
0,00 € Obec Žihárec Öreg Putra - Stará Putra
18. Október 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
11/2022/B.D.
57,00 € Obec Žihárec Dionýy Bácsai
4. Október 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
8/2022/A. A.
1 118,50 € Obec Žihárec Alexander Ambrus
28. September 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/17/060/84
1 310,84 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
9. September 2022
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Žihárec, k. ú. Žihárec, okres Šaľa
02631/2022-OV-0250225/22-00
0,00 € Obec Žihárec Slovenský pozemkový fond
2. September 2022
195/2022 Janicsák István/Z´zi Labor
195/2022
1 300,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
17. August 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
7/2022/D.R.
1 470,00 € Obec Žihárec Dömény Roman, Döményová Mária
4. August 2022
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
6/2022/ J.A.
351,00 € Obec Žihárec Jaroslava Ambrusová