Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/99/10/2010
14,00 € Obec Žihárec Jozef Habán
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/415/2024
28,00 € Obec Žihárec Imrich Takács, Ing.
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/45/2024
28,00 € Obec Žihárec Imrich Takács, Ing.
7. Jún 2024
116/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - Beatrice
116/2024
11 650,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
7. Jún 2024
117/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - Kalap Jakab
117/2024
1 850,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
7. Jún 2024
118/2024 Zmluva o sprostredkovaní koncertu - DJ Dominique
118/2024
1 950,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Tešedíkovo
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/658/2024
28,00 € Obec Žihárec Károly Imre Gútai
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/48/2024
14,00 € Obec Žihárec Košnicová Magdaléna
3. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/53/2024
14,00 € Obec Žihárec Košnicová Magdaléna
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/517/2024
7,00 € Obec Žihárec Roland Udvaros
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
1/7/2014
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Nájomná zmluva
B5/618/2024
0,00 € Obec Žihárec Eva Morvayová, Karol Morvay
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/17/2024
14,00 € Obec Žihárec Hekková Ildikó
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
6/2/2014
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
31/9/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
C/824/2017
14,00 € Obec Žihárec Izabela Nyesóová
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/18/2024
14,00 € Obec Žihárec Hekková Ildikó
31. Máj 2024
Dodatok k zmluve o prenájme hrobového miesta
30/9/2013
14,00 € Obec Žihárec Eva Kubišová
29. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/16
7 350,77 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
12/599/2024
0,00 € Obec Žihárec Bohumil Zeman