Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024026
100,00 € Kristína Šebejová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024027
250,00 € Veronika Rút Fullerová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024025
100,00 € Anna Ulahelová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024028
250,00 € Kristýna Drapalová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024024
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024023
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 o poskytnutí dotácie zo dňa 13.3.2023
538/2024
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2023011D4
0,00 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2023 zo dňa 13.03.2023 vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 17.08.2023
2023067D2
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva
2024022
288,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Apríl 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024021
4 500,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024020
16 200,00 € Petit Press, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024019
0,00 € square media, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024018
10 000,00 € Spolka, občianske združenie Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024017
11,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024016
44,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024015
4 500,00 € Natália Petríková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
2024014
0,00 € Mediaboard Slovakia s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024013
4 500,00 € Daniela Dolinská Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024012
11,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.