Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
2023050
0,00 € Alexandra Hrnčárová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
14. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2023048
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
14. September 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
2023051
0,00 € Viktória Hlavatá Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. September 2023
Zmluva o platobnej karte
2023046
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. September 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
2023047
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. September 2023
Zmluva o realizácii jazykového kurzu
2023044
9 600,00 € Eloqua, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. September 2023
Rámcova zmluva treasury
2023045
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. September 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2023040
150,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. September 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ MODEROVANIA
2023042
250,00 € Oliver Rehák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023041
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. September 2023
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
2023043
0,00 € GARANT PARTNER legal s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
1735/2023
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
8. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A NÁJOMNÁ ZMLUVA
2023039
1 000,00 € Pohoda Festival, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
6. September 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
2023038
1 500,00 € Omar Mirza Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. August 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUZIEB V OBLASTI BEZPECOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A POZIARNEJ OCHRANY
2023037
6 240,00 € GAJOS, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
1662/2023
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
16. August 2023
Dohoda o ukoncení Zmluvy o zabezpecení vzdelávacich a d'alsich súvisiacich sluzieb
2023035
14 465,00 € Shifters s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Jún 2023
ZMLUVA O REALIZÁCII PREDNÁŠKY A WORKSHOPU
2023034
150,00 € Eliška Janáková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Jún 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2023033
120,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.