Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
2024111
0,00 € Oliver Henk Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku
2024109
659 680,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024101
0,00 € Vanesa Rajníčková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024105
0,00 € Nela Gažová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024107
0,00 € Andrej Capák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024097
0,00 € Stella Krupová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024095
0,00 € Glória Klimiková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024093
0,00 € Roman Tylka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024080
0,00 € Michal Pavlík Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024075
200,00 € Illah van Oijen Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024076
100,00 € Katarína Janíčková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024073
5 000,00 € Roadcrossers production s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024086
0,00 € Natália Kondrlová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024091
0,00 € Zuzana Zahradníčková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024089
0,00 € Romana Szabová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024085
0,00 € Hana Laššová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024083
0,00 € Paulína Veselovská Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024087
0,00 € Valéria Muráriková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024094
0,00 € Jaroslav Varga Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024092
0,00 € Jana Michalicová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.