Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024016
44,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Apríl 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024015
4 500,00 € Natália Petríková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
2024014
0,00 € Mediaboard Slovakia s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Marec 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024013
4 500,00 € Daniela Dolinská Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024012
11,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
25. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2024011
0,00 € Geni loci, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
2024009
6 200,00 € Sýkorka, občianske združenie Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb
2024010
59 539,20 € Belicaprint, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024008
44,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
4. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2023011D3
0,00 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Február 2024
Príkazná zmluva
2024007
21 600,00 € Rafaela Neiva Ganga Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na rok 2024
2024004
0,00 € Synot Gastro Slovakia, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Február 2024
Sublicenčná zmluva
2024005
0,00 € Richtig studio s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Február 2024
Sublicenčná zmluva
2024006
0,00 € Richtig studio s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
2024003
2 775,00 € Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
1. Február 2024
Zmluva o dielo
2024002
9 500,00 € Nadácia Milana Šimečku Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
25. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve
2023058D2
0,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024
ZoNP 1/2024
160,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčin, n.o.
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve
2023058D1
0,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024
2024001
160,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.