Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2023075
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. December 2023
Zmluva o balíkovom účte
2023074
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
2023072
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
2023071
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023070
550 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023067
500 000,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o realizácii prednášky
2023065
250,00 € Daniel Baláž Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2023
2023068
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
2023066
20 600,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023069
50 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
23. November 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
2023064
720,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
23. November 2023
Zmluva o realizácii prednášky
2023063
250,00 € Michal Berezňák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
16. November 2023
Zmluva o realizácii prednášky
2023061
250,00 € Matej Kráľ Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
16. November 2023
Zmluva o realizácii prednášky
2023062
250,00 € Ing. Martin Turzík - Fluidum Design Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
16. November 2023
Zmluva o realizácii prednášky
2023060
250,00 € Barbora Bodnárová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
25. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2023057
240,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
25. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2023058
240,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2023 - 2027
2023056
Doplnená
15 000 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
4. Október 2023
Zmluva o zabezpečení čistiacich a upratovacích služieb
2023055
6 912,00 € Peja & KFL, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Október 2023
Zmluva o Balíkovom účte
2023054
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.