Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024046
0,00 € COMTEC s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
23. Máj 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024045
0,00 € KAJO, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024043
50,00 € Markéta Palivcová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024042
50,00 € Alexandra Hrnčárová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
789/2024
140,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
2024044
140,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024040
50,00 € Eva Dvorská Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024041
70,00 € Martin Daško Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2024002D1
9 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. Máj 2024
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024039
0,00 € Monika Rybárová Immersiv Studio Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. Máj 2024
Zmluva o nájme vozidla
2024038
0,00 € Rai-Internacional, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
250,00 € Silvia Zvarová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024033
250,00 € Oliver Slivka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024034
250,00 € Jana Lokšenincová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
250,00 € Jozef Sklenka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024037
250,00 € Alan Schmiedl Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024031
4 800,00 € Ing. Marek Jančúch Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
3. Máj 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024030
0,00 € Kassák Centre for Intermedialy Creativity/Kassákovo centrum intermediálnej kreativity Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Máj 2024
Spolupráca na rok 2024 (zmluva) s Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
2024029
0,00 € Grand-Hotel Trenčín, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.