Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o realizácii diela
2022020
0,00 € Nina Kohoutová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. December 2022
PARTICIPATION AGREEMENT
2022021
9 000,00 € ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL CLUJEAN Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. December 2022
Dohoda o urovnaní
2022019
5 000,00 € Do pohody o.z. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
21. December 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2022018
Doplnená
2 200,00 € Herbaria, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
21. November 2022
Zmluva o vytvorení Zvukovej galérie mosta a poskytnutí umelecko-vzdelávacích služieb
2022017
7 570,00 € ooo o.z. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
15. November 2022
Kúpna zmluva
2022016
22 478,88 € AUTOCONT s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
11. November 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2022015
100,00 € Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. November 2022
Zmluva o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2022013
164 221,20 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Október 2022
Zmluva o poradenských a konzultačných služieb
2022014
4 900,00 € Eva Gartnerová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
21. Október 2022
Zmluva o realizácii jazykového kurzu
2022012
9 600,00 € Eloqua, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
11. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb na organizovanie podujatí
2022011
8 692,80 € SPICYBROWN s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA 271/5-955/2022/0820036-Nzpk
231,00 € Ministerstvo obrany SR Kreatívny inštitút Trenčín , n. o.
27. September 2022
Zmluva o vykonaní prednášok
2022010
9 900,00 € Danuta Glondys Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
27. September 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní marketingových a komunikačných služieb
2022009
19 980,00 € oioi, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
14. September 2022
Zmluva o realizácii prieskumu trhu
2022008
11 664,00 € 2muse, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
4. August 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb pri technickom zabezpečení Projektu Garáž
2022007
4 884,00 € Michal Revilák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Júl 2022
Zmluva o spolupráci "Adoptuj si Garáž"
2022006
1 500,00 € Yasmine Elisabeth Cabanová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
1053/2022
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
26. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
1040/2022
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.