Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024129
0,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
2024130
0,00 € Lucia Tkáčová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
2024131
50,00 € Jana Lokšenincová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024128
0,00 € Woven, o. z. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
2024127
0,00 € Agnieszka Kilian Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024125
110,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024124
11,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
11. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a nájomná zmluva
2024121
1 000,00 € POHODA FESTIVAL, s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
9. Júl 2024
Licenčná zmluva
2024119
0,00 € Jozef Glaba Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
9. Júl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2023011D5
0,00 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
3. Júl 2024
Rámcová dohoda o dodávke výpočtovej techniky a informačno - komunikačných technológií
2024118
59 146,76 € Aricoma systems s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024115
400,00 € Ivana Kohutková Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Jún 2024
Rámcová dohoda o dodávke mobiliáru
2024116
18 763,20 € mmcité sk, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
28. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024117
28 000,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024114
250,00 € Matúš Binc Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024113
250,00 € Zdenka Košová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky, licenčná zmluva a poskytovanie služieb
2024112
22 464,00 € Halfpixel s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024106
0,00 € Martina Bartosova Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024102
0,00 € Štefan Starosta Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024098
0,00 € Eva Dvorská Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.