Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2023
Doplnená
900,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
25. Apríl 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENCÁ ZMLUVA
2023015
120,00 € Ing. Juraj Majersky Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2023
5/2023
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
17. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023014
9 999,00 € Stichting Placemaking Europe Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
14. Apríl 2023
PRíKAZNÁ ZMLUVA
2023013
28 800,00 € Rafaela Neiva Ganga Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov č. 5/2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov č. 5/2023
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
11. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2023011
Doplnená
147 170,00 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Apríl 2023
Zmluva o prevádzkovaní interaktívneho elektronického systému
2023010
6 000,00 € ELLMAN, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 8/2022
ZNP 8/2022
1 050,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
16. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie
274/2023
500 000,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku
275/2023
20 600,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby
2023009
0,00 € Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
13. Marec 2023
Najomna zmluva &. 235/100/2023
2023008
Doplnená
0,00 € PH KONZULTA s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Február 2023
Zmluva o realizácii diela
2023007
3 000,00 € Michal Ormandík Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Február 2023
Zmluva o realizácii diela
2023006
3 000,00 € Jonatán Pastirčák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
30. Január 2023
Mgr.art. Milan Stanco_zmluva o realizacii diela
2023004
1 000,00 € Mgr.art. Milan Stanco Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
30. Január 2023
Dohoda o urovnaní
2023005
2 000,00 € Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
11. Január 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2023003
60,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb
2023002
1 800,00 € ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
2023001
9 900,00 € Zlínslý kreativní klastr, z.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.