Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 7/2023
ZNP7/2023
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
30. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva na Technické vybavenie kancelárie
2023028
37 617,35 € AUTOCONT s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
25. Máj 2023
Zmluva o dielo a o udelení licencie a poskytnutí služieb
2023027
29 581,00 € Büro Milk s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023026
7 800,00 € Buro Milk s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
18. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023025
100,00 € Jozef Sklenka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI "Adoptuj si Garáž"
2023020
100,00 € Michal Berezňák Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023021
100,00 € Tatana Lehocká Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023024
100,00 € Ondrej Slivka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023023
0,00 € Alan Schmiedl Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023022
0,00 € Jana Lokšenincová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
2023019
2 750,00 € PEJA & KFL s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
8. Máj 2023
ZMLUVA O REALIZÁCII PRECHÁDZKY
2023018
75,00 € Ivor Švihran Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU
2023016
330,00 € Spectakuläre Production & Fantastische Management s. r. o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
5. Máj 2023
ZMLUVA O REALIZÁCII PRECHÁDZKY
2023017
75,00 € Alexander Topilin Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2023
Doplnená
900,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
25. Apríl 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENCÁ ZMLUVA
2023015
120,00 € Ing. Juraj Majersky Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2023
5/2023
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
17. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023014
9 999,00 € Stichting Placemaking Europe Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
14. Apríl 2023
PRíKAZNÁ ZMLUVA
2023013
28 800,00 € Rafaela Neiva Ganga Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov č. 5/2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov č. 5/2023
300,00 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.