Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o nájme vozidla
2024038
0,00 € Rai-Internacional, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
250,00 € Silvia Zvarová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024033
250,00 € Oliver Slivka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024034
250,00 € Jana Lokšenincová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
250,00 € Jozef Sklenka Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
10. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024037
250,00 € Alan Schmiedl Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2024031
4 800,00 € Ing. Marek Jančúch Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
3. Máj 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024030
0,00 € Kassák Centre for Intermedialy Creativity/Kassákovo centrum intermediálnej kreativity Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
2. Máj 2024
Spolupráca na rok 2024 (zmluva) s Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
2024029
0,00 € Grand-Hotel Trenčín, s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024026
100,00 € Kristína Šebejová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024027
250,00 € Veronika Rút Fullerová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024025
100,00 € Anna Ulahelová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024028
250,00 € Kristýna Drapalová Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024024
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2024023
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
26. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 o poskytnutí dotácie zo dňa 13.3.2023
538/2024
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení vzdelávacích a ďalších súvisiacich služieb
2023011D4
0,00 € Shifters s.r.o. Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2023 zo dňa 13.03.2023 vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 17.08.2023
2023067D2
0,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
17. Apríl 2024
Licenčná zmluva
2024022
288,00 € Ing. Juraj Majerský Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.