Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225123
PZ20225123
50,00 € Ladislav Grega Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225114
PZ20225114
30,00 € Liana Nováčková Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225309
ZUM20225309
200,00 € Katarína Škorupová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225310
ZUM20225310
150,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225120
PZ20225120
50,00 € Júlia Miškuvová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225118
PZ20225118
100,00 € PhDr. Lenka Halás Birková Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225121
PZ20225121
50,00 € Vladimír Hudák Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225308
ZUM20225308
150,00 € Slavomír SZABÓ Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225119
PZ20225119
50,00 € PhDr. Zuzana Mihályová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225116
PZ20225116
250,00 € PhDr. Milan Kolcun Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225122
PZ20225122
150,00 € František Cimbolák Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225117
PZ20225117
100,00 € Mgr.art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225115
PZ20225115
30,00 € Norbert Sándor Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225305
ZUM20225305
150,00 € Valentín ŠEFČÍK Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225307
ZUM20225307
150,00 € Mgr. Dávid Dziak, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225304
ZUM20225304
150,00 € Eva Bombarová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225306
ZUM20225306
150,00 € Mgr.art Mária STAVIARSKA Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225303
ZUM20225303
250,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225302
ZUM20225302
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225301
ZUM20225301
200,00 € Petra Nagyová Džerengová Knižnica pre mládež mesta Košice