Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235123
PZ20235123
150,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235307
ZUM20235307
150,00 € Mgr.art Mária STAVIARSKA Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235119
PZ20235119
250,00 € PhDr. Milan Kolcun Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235305
ZUM20235305
150,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235118
PZ20235118
150,00 € Ebrar Redepi Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235122
PZ20235122
150,00 € Eva Čarnoká Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm 202335
33,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
ZOD20235202
34 191,60 € RUDYMAX s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Máj 2023
Zmluva o dodaní a použití knižničného systému
zm 202334
32 236,80 € Tritius Solutions a.s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Máj 2023
ZMLUVA o spolupráci č. 3/2023 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
zm 202332
0,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB
zm 202333
600,00 € KUBO MEDIA, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235116
PZ20235116
200,00 € Petra Džerengová Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235117
PZ20235117
50,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
zm 202331
8 037,60 € Mette, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 02/2023
Zm 202329
200,00 € Slovenská asociácia knižníc Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00348
zm 202330
2 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. 20235115
PZ20235115
300,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. 20235114
PZ20235114
150,00 € LINDA VAN DALEN Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Apríl 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202327
0,00 € Silvia Eperješiová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Apríl 2023
Dohoda o stanovení ceny k Záväznej objednávke 237026
zm 202328
0,00 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Knižnica pre mládež mesta Košice