Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Zmluva o dielo č. Z 202229
zm_202229
9 840,00 € RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s. r. o. Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225330
ZUM20225330
0,00 € Tomáš Hodermarský Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225225
ZOD20225225
200,00 € Lucia Borovská Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Príkazná zmluva č. 20225129
PZ20225129
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225328
ZUM20225328
100,00 € Michal Molnár Knižnica pre mládež mesta Košice
10. August 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225221
ZOD20225221
200,00 € doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Poistná zmluva č. 4106753477
zm_202224a
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202224
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Poistná zmluva č. 4106753262
zm_202223c
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202223
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
zm_202226
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
2. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202225
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Júl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225228
ZOD20225228
200,00 € Miroslava Biroščáková Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Júl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225220
ZOD20225220
200,00 € Alžbeta Uríková Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Júl 2022
Dodatok č.12 k zmluve č. 2010000632 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202221
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225227
ZOD20225227
200,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225325
ZUM20225325
100,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225326
ZUM20225326
30,00 € Andrea Klemová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225327
ZUM20225327
30,00 € Ester Rebecca Lauff Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Júl 2022
Príkazná zmluva č. 20225128
PZ20225128
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice