Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202321
0,00 € Iveta Ďurková Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202322
0,00 € Oksana Matsak Knižnica pre mládež mesta Košice
23. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 20235111
PZ20235111
150,00 € Liu Dong Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202320
0,00 € Martina Bérešová Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202319
0,00 € Adriana Bérešová Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 20235109
PZ20235109
30,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
15. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202317
0,00 € Mariana Fričovská Knižnica pre mládež mesta Košice
15. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 20235110
PZ20235110
150,00 € Mgr. Zuzana Jusková Knižnica pre mládež mesta Košice
15. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202318
0,00 € Bc. Slávka Krištofová Knižnica pre mládež mesta Košice
14. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202316
0,00 € Jozef Knut Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202313
0,00 € Petra Koterle Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202315
0,00 € Klaudia Kompišová Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202312
0,00 € Romana Holubová Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202314
0,00 € Žaneta Zvalená Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202309
0,00 € Mgr. Alžbeta Michalíková Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202308
0,00 € Veronika Wencelová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-512-01979
zm 202311
10 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202310
0,00 € Ing. Slávka Trnková Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235108
PZ20235108
150,00 € Maria Grazianová Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 20235201
89 034,79 € STAV RD s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice