Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Príkazná zmluva 20235134
PZ 20235134
100,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235132
PZ 20235132
200,00 € Eva Moflárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
DODATOK č. 3 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm 202341
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
zm 202340
0,00 € DOMKO-Domov sociálnych služieb Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
zm 202339
0,00 € Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Máj 2023
Zmluva o cestovných náhradách a poskytnutí ubytovania
zm 202337
0,00 € Lena Riečanská Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Máj 2023
Zmluva o cestovných náhradách a poskytnutí ubytovania
zm 202338
0,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
zm 202336
50 000,00 € Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235129
PZ20235129
150,00 € František Cimbolák Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235124
PZ20235124
150,00 € Ester Šefčíková Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235131
PZ20235131
150,00 € Adriana Štetiarová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235304
ZUM20235304
150,00 € Martina Králová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235309
ZUM20235309
150,00 € Mgr. Valentín Šefčík Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235308
ZUM20235308
150,00 € Lenka Šafranová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235130
PZ20235130
150,00 € Mgr. Viera Ballasch Dandárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235306
ZUM20235306
150,00 € Lena Riečanská Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235127
PZ20235127
50,00 € Mgr. Zuzana Tkáčová Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235128
PZ20235128
50,00 € Júlia Miškuvová Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235301
ZUM20235301
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235120
PZ20235120
150,00 € Slavomíra Dupláková Knižnica pre mládež mesta Košice