Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202310
0,00 € Ing. Slávka Trnková Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235108
PZ20235108
150,00 € Maria Grazianová Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Február 2023
Zmluva o dielo
ZOD 20235201
89 034,79 € STAV RD s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
zm 202307
0,00 € Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235106
PZ20235106
250,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235104
PZ20235104
250,00 € doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235107
PZ20235107
70,00 € Mgr. art. Kristína Bertičová Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235105
PZ20235105
250,00 € doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Príkazná zmluva č. 20235103
PZ20235103
250,00 € prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021002817 o zverení HM mesta do správy
zm 202306
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
8. Február 2023
Dodatok č. 4/2023
zm 202305
0,00 € PB Capital Slovakia s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. Február 2023
Zmluva na dodávku riešenia sieťovej infraštruktúry mesta Košice a poskytovanie súvisiacich služieb
zm_202304
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
2. Február 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
DZ 202301
1 237,37 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Január 2023
Príkazná zmluva č. 20235102
PZ20235102
100,00 € Bc. Gavin Warwick Cowper Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom a o zabezpečení ochrany osobných údajov
zm_202303
0,00 € Študentský servis, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Január 2023
Príkazná zmluva č. 20235101
PZ20235101
50,00 € Mgr. art. Kristína Bertičová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Január 2023
D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2023
zm_202302
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Január 2023
DOHOD A o výške zálohových platieb na rok 2023
zm_202301
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. December 2022
Dodatok Č. 1 ku Kolektívnej zmluve z 24. novembra 2020
Z202239
0,00 € ZO SLOVES Knižnica pre mládež mesta Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
21. December 2022
Darovacia zmluva č. 10/2022
DZ 202210
837,35 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice