Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225314
ZUM20225314
30,00 € Andrea Klemová Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225219
ZOD20225219
200,00 € Mgr. Zuzana Herbrychová Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225222
ZOD20225222
200,00 € Monika Freml Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225313
ZUM20225313
160,00 € Erik Ondrejička Knižnica pre mládež mesta Košice
21. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 7/2022
DZ 202207
102,46 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
17. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DS/0122/2022
zm_202220
600,00 € Košický samosprávny kraj Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Jún 2022
Príkazná zmluva č. 20225125
PZ20215125
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 6/2022
DZ 202206
607,26 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225312 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č.185/2015 Z. z.
ZUM20225312
60,00 € PhDr. Miroslava Lauffová Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225124
PZ20225124
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č.1/2022 pri zabezpečení verejného kultúrneho podujatia
zm_202219
0,00 € Bábkové divadlo Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225311 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č.185/2015 Z. z.
ZUM20225311
100,00 € Valentín ŠEFČÍK Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 5/2022
DZ 202205
62,00 € Mgr. Judka Kukajová Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 4/2022
DZ 202204
196,00 € Regionálne združenie SKSI Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202218
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215122
PZ20215122
0,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215125
PZ20215125
0,00 € Bc. Natália Malíková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215118
PZ20215118
0,00 € Mgr. Filip Šera Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215121
PZ20215121
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215120
PZ20215120
0,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice