Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
DZ 202209
733,47 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-1/2022/3.2
zm_202233
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice
23. September 2022
ZMLUVA NA DODÁVKU RIEŠENIA SERVICEDESK A NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB POSTIMPLEMENTAČNEJ PODPORY
zm_202232
7 231,05 € OMNICOM, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225230
ZOD20225230
250,00 € doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225231
ZOD20225231
250,00 € Mgr. Tomáš Ulej Knižnica pre mládež mesta Košice
19. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225233
ZOD20225233
250,00 € prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. Knižnica pre mládež mesta Košice
19. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225232
ZOD20225232
250,00 € PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225234
ZOD20225234
250,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225235
ZOD20225235
250,00 € Pavel Hrica Knižnica pre mládež mesta Košice
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-01289
zm_202231
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica pre mládež mesta Košice
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03913
zm202230
15 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225329
ZUM20225329
30,00 € PhDr. Miroslava Lauffová Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Zmluva o dielo č. Z 202229
zm_202229
9 840,00 € RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s. r. o. Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225330
ZUM20225330
0,00 € Tomáš Hodermarský Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225225
ZOD20225225
200,00 € Lucia Borovská Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Príkazná zmluva č. 20225129
PZ20225129
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225328
ZUM20225328
100,00 € Michal Molnár Knižnica pre mládež mesta Košice
10. August 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225221
ZOD20225221
200,00 € doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Poistná zmluva č. 4106753477
zm_202224a
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
3. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202224
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice