Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225248
ZOD20225248
175,00 € Agneszka Niescior Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225246
ZOD20225246
750,00 € Ľudmila Hrdináková Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225243
ZOD20225243
200,00 € Juraj Martiška Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225135
PZ20225135
150,00 € Tomasz Grabinski Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225245
ZOD20225245
170,00 € Alena Javorková Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225138
PZ20225138
300,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225239
ZOD20225239
170,00 € Annamária Petrovská Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225137
pz20225137
300,00 € Tomasz Grabinski Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225237
ZOD20225237
85,00 € Lenka Šturmankinová Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225130
PZ20225130
150,00 € Ing. Soňa Jakešová Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225236
ZOD20225236
85,00 € Ľubica Reváková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225241
ZOD20225241
170,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225131
PZ20225131
150,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225244
ZOD20225244
200,00 € doc. Barbora Krajč Zamišková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225242
ZOD20225242
170,00 € Mgr. Monika Ferková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225240
ZOD20225240
200,00 € Silvia Kupcová Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2022
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
zm_202234
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202235
12,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
28. September 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
DZ 202209
733,47 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-1/2022/3.2
zm_202233
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice