Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Z M L U V A č. 20225332
ZUM20225332
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225335
ZUM20225335
150,00 € Mgr. art. Katarína Štefanková Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225334
ZUM20225334
150,00 € Arpád Soltész Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225338
ZUM20225338
150,00 € Lenka Šafranová Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225331
ZUM20225331
150,00 € Mgr. art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
1. December 2022
Z M L U V A č. 20225336
ZUM20225336
150,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
21. November 2022
Zmluva o grantovom účte
zm_202236
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225247
ZOD20225247
175,00 € Joanna Gil Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225136
PZ20225136
250,00 € Margita Galová Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225134
PZ20225134
180,00 € Nadiya Kindrys Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225133
PZ20225133
180,00 € Larysa Luhova Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225248
ZOD20225248
175,00 € Agneszka Niescior Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225246
ZOD20225246
750,00 € Ľudmila Hrdináková Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225243
ZOD20225243
200,00 € Juraj Martiška Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225135
PZ20225135
150,00 € Tomasz Grabinski Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225245
ZOD20225245
170,00 € Alena Javorková Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225138
PZ20225138
300,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice