Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o cestovných náhradách
zm 202357
26,90 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
8. November 2023
Dohoda o nájme výrobkov Tork
zm 202355
0,00 € AVANCE UM s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
7. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235225
ZOD20235225
450,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235230
ZOD20235230
150,00 € PhDr. Monika Piliarová, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235229
ZOD20235229
150,00 € Mgr. Simona Nagajdová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235227
ZOD20235227
100,00 € Bc. Martina Michalovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235228
ZOD20235228
100,00 € Jarmila Balážová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. November 2023
Zmluva o dielo č. 20235226
ZOD20235226
150,00 € Bc. Judita Dudásová Knižnica pre mládež mesta Košice
3. November 2023
Príkazná zmluva č. 20235146
PZ 20235146
120,00 € Nikola Horváthová Knižnica pre mládež mesta Košice
20. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.02.2023
zm 202354
13 600,93 € STAV RD s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Október 2023
Príkazná zmluva č. 20235145
PZ 20235145
120,00 € Tomáš Matta Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Október 2023
Príkazná zmluva č. 20235144
PZ 20235144
120,00 € Marián Piskor Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235213
ZOD 20235213
100,00 € Monika Freml Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235215
ZOD 20235215
100,00 € doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235222
ZOD 20235222
100,00 € Veronika Inglotová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235212
ZOD 20235212
100,00 € Ľudmila Mičianová Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235211
ZOD 20235211
100,00 € Alžbeta Uríková Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235223
ZOD 20235223
100,00 € Martina Jánošíková Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235218
ZOD 20235218
100,00 € Miroslava Biroščáková Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235214
ZOD 20235214
100,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice