Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Príkazná zmluva 20235136
PZ 20235136
400,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
7. Júl 2023
Dohoda o refakturácii ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft (časť A – Online licencie)
zm 202346
0,00 € XEVOS Solutions s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
30. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. SVKPO-36/2023
SVKPO-36/2023
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Knižnica pre mládež mesta Košice
30. Jún 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202345
0,00 € Katarína Nečedová Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
Kúpna zmluva
zm 202343
2 080,80 € KVANT spol. s r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. SVKPO-36/2023
zm 202344
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Knižnica pre mládež mesta Košice
27. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235135
PZ 20235135
150,00 € Miguel Angel Quezada Alulema Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235133
PZ 20235133
50,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
zm 202342
0,00 € Nikoleta Krupská Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva 20235134
PZ 20235134
100,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 20235132
PZ 20235132
200,00 € Eva Moflárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Jún 2023
DODATOK č. 3 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm 202341
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
zm 202340
0,00 € DOMKO-Domov sociálnych služieb Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
zm 202339
0,00 € Marják, Ferenci & Partners s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Máj 2023
Zmluva o cestovných náhradách a poskytnutí ubytovania
zm 202337
0,00 € Lena Riečanská Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Máj 2023
Zmluva o cestovných náhradách a poskytnutí ubytovania
zm 202338
0,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
zm 202336
50 000,00 € Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
24. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235129
PZ20235129
150,00 € František Cimbolák Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235124
PZ20235124
150,00 € Ester Šefčíková Knižnica pre mládež mesta Košice
22. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235131
PZ20235131
150,00 € Adriana Štetiarová Knižnica pre mládež mesta Košice