Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235304
ZUM20235304
150,00 € Martina Králová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235309
ZUM20235309
150,00 € Mgr. Valentín Šefčík Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235308
ZUM20235308
150,00 € Lenka Šafranová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235130
PZ20235130
150,00 € Mgr. Viera Ballasch Dandárová Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235306
ZUM20235306
150,00 € Lena Riečanská Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235127
PZ20235127
50,00 € Mgr. Zuzana Tkáčová Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235128
PZ20235128
50,00 € Júlia Miškuvová Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235301
ZUM20235301
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235120
PZ20235120
150,00 € Slavomíra Dupláková Knižnica pre mládež mesta Košice
18. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235126
PZ20235126
50,00 € PhDr. Erika Forgáčová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235125
PZ20235125
120,00 € Mgr. art. Viktória Sedláková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235303
ZUM20235303
150,00 € Juraj Martiška Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235302
ZUM20235302
150,00 € Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235123
PZ20235123
150,00 € Karin Kolesárová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235307
ZUM20235307
150,00 € Mgr.art Mária STAVIARSKA Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235119
PZ20235119
250,00 € PhDr. Milan Kolcun Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Z M L U V A č. 20235305
ZUM20235305
150,00 € Kristína Mišovičová Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235118
PZ20235118
150,00 € Ebrar Redepi Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2023
Príkazná zmluva č. 20235122
PZ20235122
150,00 € Eva Čarnoká Knižnica pre mládež mesta Košice
10. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm 202335
33,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice