Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225236
ZOD20225236
85,00 € Ľubica Reváková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225241
ZOD20225241
170,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Príkazná zmluva č. 20225131
PZ20225131
150,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225244
ZOD20225244
200,00 € doc. Barbora Krajč Zamišková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225242
ZOD20225242
170,00 € Mgr. Monika Ferková Knižnica pre mládež mesta Košice
4. November 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225240
ZOD20225240
200,00 € Silvia Kupcová Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2022
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
zm_202234
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
zm_202235
12,00 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
28. September 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
DZ 202209
733,47 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-1/2022/3.2
zm_202233
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice
23. September 2022
ZMLUVA NA DODÁVKU RIEŠENIA SERVICEDESK A NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB POSTIMPLEMENTAČNEJ PODPORY
zm_202232
7 231,05 € OMNICOM, s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225230
ZOD20225230
250,00 € doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
20. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225231
ZOD20225231
250,00 € Mgr. Tomáš Ulej Knižnica pre mládež mesta Košice
19. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225233
ZOD20225233
250,00 € prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. Knižnica pre mládež mesta Košice
19. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225232
ZOD20225232
250,00 € PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225234
ZOD20225234
250,00 € PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. September 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225235
ZOD20225235
250,00 € Pavel Hrica Knižnica pre mládež mesta Košice
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-01289
zm_202231
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica pre mládež mesta Košice
7. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03913
zm202230
15 000,00 € Fond na podporu umenia Knižnica pre mládež mesta Košice
23. August 2022
Z M L U V A č. 20225329
ZUM20225329
30,00 € PhDr. Miroslava Lauffová Knižnica pre mládež mesta Košice