Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
Príkazná zmluva č. 20235142
PZ 20235142
100,00 € Miroslav Kleban Knižnica pre mládež mesta Košice
5. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN230923TN22
zm 202353
0,00 € PB Capital Slovakia s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
4. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Číslo zmluvy: A10146479
zm 202352
276,90 € Orange Slovensko, a. s. Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-01495
zm_202351
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Knižnica pre mládež mesta Košice
27. September 2023
Príkazná zmluva č. 20235141
PZ20235141
300,00 € Mgr. art. Alexandra Schnellyová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. September 2023
Príkazná zmluva č. 20235140
PZ20235140
150,00 € Jean-Charles Vanbeselaere Knižnica pre mládež mesta Košice
21. September 2023
DODATOK Č.3 K NÁJOMNEJ ZMLUVE
zm_202350
0,00 € K13 - Košické kultúrne centrá Knižnica pre mládež mesta Košice
14. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235207
ZOD20235207
250,00 € doc. Ing. Miriam Šebová, Phd. Knižnica pre mládež mesta Košice
13. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235206
ZOD20235206
250,00 € Mgr. art. Roman Večerek Knižnica pre mládež mesta Košice
12. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235204
ZOD20235204
250,00 € Mgr. Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Príkazná zmluva č. 20235138
PZ20235138
400,00 € Mariya Fedorko Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235209
ZOD20235209
125,00 € Mgr. Marianna Jančurová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235203
ZOD20235203
250,00 € Miroslava Trippé Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Zmluva o dielo č. z 20235210
ZOD20235210
125,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235205
ZOD20235205
250,00 € Mgr. Zuzana Herbrychová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Príkazná zmluva č. 20235139
PZ20235139
450,00 € Ing. Darina Kolibarová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. September 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20235208
ZOD20235208
250,00 € Veronika Pizano Knižnica pre mládež mesta Košice
21. August 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
DZ 202304
938,60 € Ing. Dagmar Vaníková Knižnica pre mládež mesta Košice
9. August 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
DZ 202303
120,00 € AEVISE s.r.o. Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023 číslo: MK-6711/2022-180
zm 202348
3 600,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Knižnica pre mládež mesta Košice