Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dodatok č.12 k zmluve č. 2010000632 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202221
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225227
ZOD20225227
200,00 € Viera Némethová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225325
ZUM20225325
100,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225326
ZUM20225326
30,00 € Andrea Klemová Knižnica pre mládež mesta Košice
25. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225327
ZUM20225327
30,00 € Ester Rebecca Lauff Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Júl 2022
Príkazná zmluva č. 20225128
PZ20225128
60,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
12. Júl 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225223
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225223
200,00 € Lucia Hlubeňová Knižnica pre mládež mesta Košice
6. Júl 2022
ZMLUVA č. 20225324
20225324
50,00 € Mgr. Magdaléna Haľková Knižnica pre mládež mesta Košice
30. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225217
20225217
200,00 € Ľudmila Mičianová Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225320
ZUM20225320
30,00 € Mgr. Angela Lencsesová Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
Príkazná zmluva č. 20225127
PZ20225127
200,00 € Júlia Jakubeková Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
Príkazná zmluva č. 20225126
PZ20215126
200,00 € Juliana Kováčová Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225316
ZUM20225316
30,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225318
ZUM20225318
30,00 € Patrik Šváb Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225321
ZUM20225321
50,00 € Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 20225226
ZOD20225226
200,00 € Petra Mišáková Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225319
ZUM20225319
50,00 € Barbora Vanická Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225322
ZUM20225322
80,00 € Mgr. Alena Brindová, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225323
ZUM20225323
30,00 € PhDr. Klára Kernerová Knižnica pre mládež mesta Košice
29. Jún 2022
ZMLUVA č. 20225317
ZUM20225317
50,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice