Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 4/2022
DZ 202204
196,00 € Regionálne združenie SKSI Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
19. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 2021002817 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zm_202218
0,00 € Mesto Košice Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215122
PZ20215122
0,00 € Mgr. Dominika Petáková, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215125
PZ20215125
0,00 € Bc. Natália Malíková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215118
PZ20215118
0,00 € Mgr. Filip Šera Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215121
PZ20215121
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215120
PZ20215120
0,00 € Mgr. Ján Šimko, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215123
PZ20215123
0,00 € Bc. Natália Malíková Knižnica pre mládež mesta Košice
16. Máj 2022
Dohoda o skončení Príkaznej zmluvy č. 20215124
PZ20215124
0,00 € Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. Knižnica pre mládež mesta Košice
12. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225123
PZ20225123
50,00 € Ladislav Grega Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225114
PZ20225114
30,00 € Liana Nováčková Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225309
ZUM20225309
200,00 € Katarína Škorupová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225310
ZUM20225310
150,00 € Radoslav Repický Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225120
PZ20225120
50,00 € Júlia Miškuvová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225118
PZ20225118
100,00 € PhDr. Lenka Halás Birková Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225121
PZ20225121
50,00 € Vladimír Hudák Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
ZMLUVA č. 20225308
ZUM20225308
150,00 € Slavomír SZABÓ Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225119
PZ20225119
50,00 € PhDr. Zuzana Mihályová Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225116
PZ20225116
250,00 € PhDr. Milan Kolcun Knižnica pre mládež mesta Košice
11. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 20225122
PZ20225122
150,00 € František Cimbolák Knižnica pre mládež mesta Košice