Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/51
0,00 € Ján Božik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/1
4 279,02 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/6
6 846,44 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/5
4 279,02 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/2
4 279,02 € Obec Malé Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/7
6 347,21 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/8
12 409,16 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/9
14 810,00 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/4
4 279,02 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/18/060/3
8 558,04 € Obec Radošina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Marec 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/49
0,00 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/18/059/3
8 780,58 € Miroslav Chalupka - SALÓN ALOE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2. Marec 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu
0,00 € Peter Hlavačka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/2
83 800,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/41
0,00 € La´s studios, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/31
5 110,56 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/33
5 110,56 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/35
2 657,47 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/18/054/34
5 110,56 € Obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany