Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/18/054/60
3 842,80 € AnTre GROUP s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21. Júl 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 14/2022/TO
0,00 € Miroslav Battyáni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Júl 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 13/2022/TO
0,00 € Ľubomíra Grachová MARTHA BYTOVÝ TEXTIL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 12/2022/TO
0,00 € Jana Jakubíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2022
Dohoda č. 22/18/054/52 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu ""Chyť sa svojej šance""-Opatrenie č. 3 podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nie
Dohoda č. 22/18/054/52
2 497,83 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. Jún 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
22/18/054/57
759,24 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/48
3 406,14 € Obec Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/18/53G/5
26 891,06 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/50
3 406,14 € Jana Bobocká - CARAMELLA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/18/059/4
10 819,68 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/51
3 406,14 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/18/059/5
10 819,68 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Jún 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/18/054/53
7 685,60 € Mgr. Jana Brlošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby - ústredie úrad
22/18/054/49
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Jún 2022
Uznenie dlhu
Uznanie dlhu č. 11/2022/TO
0,00 € Patrik Kmeť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Jún 2022
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 10/2022/TO
0,00 € Natália Gonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/282
339,90 € Mário Šipoš GOLD TRADE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/281
339,90 € Janka Krošláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Jún 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/18/54E/228
339,90 € Tomáš Vaňo - EkoTech Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k dohode č.22/18/060/34 o poskytnutí príspevku na náhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý
Dodatok č.1 k 22/18/060/34
4 899,25 € Zuzana Hermanová - HERMart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany