Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 16/2023/TO
5 029,72 € Inga Dovičinová Erika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Júl 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/8
5 990,60 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Júl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/156
51,33 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/6
15 832,32 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/29
21 328,20 € Crystal Benefit, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/18/054/150
0,00 € Sociálna poisťovňa pobočka Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/141
68,44 € Obec Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/18/059/5
5 853,72 € Patrik Petrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Jún 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/143
68,44 € Obec Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/18/059/4
5 853,72 € Vladimír Švajlen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/144
410,76 € Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/140
410,76 € Obec Dvorany nad Nitrou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 15/2023/TO
1 422,59 € Gelačáková Jesika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
23/18/054/142
40,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 ÚPSVR Topoľčany
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávkok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Topoľčany
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15. Jún 2023
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 14/2023/TO
180,00 € Zuzna Holubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
14. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnnacov v rámci národného projektu podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnano
Dodatok č.1 k 23/18/060/9
13 205,36 € „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
13. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode č. 23/18/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č.1 k 23/18/060/46
11 767,29 € OZETA NEO, a.s Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/18/19B/1-2
0,00 € upcycle, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
7. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/5
26 016,36 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany